Lähdekoodiesimerkkejä

Tämä määrittelee WPF / .NET dialogin ulkoasun, tapahtumien ja data sitomisen dialogin kontrolleihin
PDF-tiedosto (Dialogi)
PDF-tiedosto (Tekstifontit)

(Tämä saatiin melkein tyhjäksi, koska koodi järjestyi MVVM-arkkitehtuurin mukaan)
Ohjelman kehitys vaiheittain: Startup-dialogin kehitysvaiheita ja lopullinen ohjelmakoodiesimerkki
Ensimmäiset hahmotelmat tulevasta ominaisuudesta tehtiin käsin piirtämällä.

Työ jatkuu erilaisilla piirto-ohjelmilla
Monien katselmointien jälkeen dialogiin tuli useita perustavanlaatuisia muutoksia
Dialogin lopullinen muoto ... toistaiseksi ...